top of page

Coaching

Jest partnerską relacją Coacha i osoby Coachowanej. Sztuką ułatwiania drugiej osobie uczenia się, rozwoju, działania i osiągania dobrostanu.

Podnosi samoświadomość i pozwala wskazać dostępne możliwości. Dzięki niemu osoba odnajduje własne rozwiązania, rozwija umiejętności oraz zmienia swoje  nastawienie i zachowanie.

Kim jest Coach

Coach jest osobą, która pomaga swojemu klientowi dotrzeć do celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, technik, narzędzi, jak również innych osób, z pomocy których klient może skorzystać.

Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

Coach wspiera klienta w procesie rozwoju .

Pyta klienta o warunki życiowe, ustala do czego dąży, tworzy wizję,

w której klient chce być.

Coach może być Mentorem, Doradcą, Konsultantem, Trenerem.

Technika Coachingu

polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi i pomaganiu im w omijaniu osobistych ograniczeń w celu osiągnięcia zamierzonych efektów a także ułatwieniu bardziej efektywnego funkcjonowania w każdym obszarze życia.

Coaching koncentruje się na rozwiązaniu a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów -promując rozwój strategii myślenia i działania.

Kiedy life coaching może być szczególnie pomocny:

  1. Rozwój osobisty: Ludzie, którzy chcą pracować nad swoją pewnością siebie, umiejętnościami komunikacyjnymi, zarządzaniem czasem lub innymi aspektami rozwoju osobistego, mogą znaleźć w life coachingu wsparcie i narzędzia niezbędne do osiągnięcia tych celów.

  2. Cele zawodowe: Life coaching jest przydatny dla osób, które chcą osiągnąć określone cele zawodowe, takie jak awans, zmiana pracy, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, czy poprawa efektywności w pracy.

  3. Zdrowie i dobre samopoczucie: Osoby pragnące poprawić swoje zdrowie fizyczne, psychiczne lub emocjonalne, na przykład poprzez lepsze zarządzanie stresem, zdrowsze nawyki żywieniowe czy regularną aktywność fizyczną, mogą korzystać z life coachingu.

  4. Znalezienie równowagi życiowej: Dla osób, które czują się przytłoczone i chcą znaleźć lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym, life coaching może pomóc w identyfikacji priorytetów i zarządzaniu czasem.

  5. Pokonywanie przeszkód: Osoby, które napotykają przeszkody osobiste lub zawodowe i potrzebują pomocy w ich pokonywaniu, mogą skorzystać z wsparcia life coacha, który pomoże im zidentyfikować możliwe rozwiązania i opracować plan działania.

  6. Realizacja marzeń i celów: Life coaching jest również dla osób, które mają konkretne marzenia lub cele, ale nie wiedzą, jak je osiągnąć. Coach może pomóc w określeniu celów, opracowaniu strategii ich realizacji i motywacji do działania.

  7. Przemiany życiowe: Osoby przechodzące przez ważne zmiany życiowe, takie jak zmiana kariery, rozwód, przejście na emeryturę, czy przeprowadzka do innego miasta lub kraju, mogą skorzystać z wsparcia life coacha w zarządzaniu tymi zmianami i adaptacji do nowych okoliczności.

Celem Coachingu 

jest pokazanie potencjału jednostki nad stanem obecnym, zmiana i działanie.

Coaching dotyczy całej osoby - jej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

To klient decyduje jaki temat wybiera i ile spotkań dla siebie potrzebuje.                    Zazwyczaj pierwsza sesja trwa max. 30 minut. Kolejna, typowa sesja trwa do około 1 godziny.

bottom of page