top of page

Hipnoza

Pojęcie hipnoza pochodzi od greckiego słowa hypnos, oznaczającego sen. Termin hipnoza po raz pierwszy został użyty w XIX wieku przez szkockiego lekarza J. Braida, który uważał, że stanowi ona rodzaj snu i można ją stosować jako skuteczny środek znieczulający. W latach trzydziestych XX wieku zaczęto prowadzić badania naukowe nad hipnozą, na podstawie których C. Hull zdefiniował hipnozę jako:

„stan zwiększonej podatności na sugestie”.

obraz ikonka sesji hipnozy przedstawia fragment spiralnych schodów

 Współcześnie w podejściu do hipnozy wyróżnia się dwa stanowiska: transowe i nietransowe. Zgodnie ze stanowiskiem transowym „hipnoza jest zmienionym stanem świadomości, różnym od stanu czuwania i stanu snu”. Z kolei podejście nietransowe zakłada, że „zachowania hipnotyczne są efektem pozytywnych nastawień, oczekiwań i motywacji i mają charakter działań, a nie zdarzeń”

Jest definiowana jest jako stan prawidłowo funkcjonującego umysłu, w którym uwaga danej osoby jest mocno zogniskowana na określonych bodźcach, świadomość bodźców pochodzących spoza obszaru zogniskowania uwagi jest znacznie ograniczona oraz podczas którego krytyczny osąd danej osoby zostaje częściowo zawieszony.

Hipnotyczny trans to stan, najczęściej, głębokiego rozluźnienia,

w którym człowiek uzyskuje lepszy dostęp do swoich zasobów oraz do swoich emocji, za które odpowiada podświadomość. Na szkoleniach często mówię, że hipnoza jest swoistą rozmową z podświadomością, co jest oczywiście metaforą, gdyż rozmowa jest domeną sfery świadomej, a podświadomość nie posiada zdolności bezpośredniej komunikacji werbalnej. Posiada za to zdolność komunikowania się na poziomie symboli, odczuć i emocji.

 

​Podświadomość jest pewnego rodzaju bazą danych przechowującą doświadczenia z naszego życia, wszystkie emocje oraz połączenia jakie wytworzyły się pomiędzy tymi obiema sferami, w trakcie dotychczasowych doświadczeń.

Hipnoza opiera się na współpracy osoby hipnotyzowanej z hipnotyzerem

Niemożliwym jest skuteczne zaimplementowanie sugestii drugiej osobie, wbrew jej woli lub jej systemowi wartości. Takie sugestie umysł osoby hipnotyzowanej

po prostu odrzuci.

Hipnoza ma wiele skutecznych zastosowań.

  • Nerwica lękowa

  • Depresja

  • Lęki, fobie

  • Hipnoza na odchudzanie,

  • Hipnoza na rzucenie palenia

  • Hipnoza na motywację

  • Hipnoza na koncentrację

  • Hipnoza na sen

  • Hipnoza relaksacyjna

  • Hipno-coaching

Sesja Hipnozy

W hipnozie nasz umysł pracuje  inaczej niż zazwyczaj,

 zachowując jednak przy tym odczucie spokoju i stan relaksu podczas sesji. Pod wpływem hipnotyzera staje się bardzo podatny na sugestie, które mają na celu dotrzeć do podświadomości osoby hipnotyzowanej i jej pomóc. Praca mózgu jest wtedy bardziej wydajna, a klient skupia się tylko na jednej rzeczy jednocześnie, stopniowo odcinając się od bodźców ze świata zewnętrznego.

bottom of page